Brug for at klage?

Vi bestræber os altid på at yde den bedste service og leve op til de krav og forventninger, der stilles til os som certificerede bedemænd. Skulle du alligevel komme ud for en situation, hvor du har behov for at klage, kan du gøre det til Forbrugerklagenævnet på nedenstående adresse:

Forbrugerklager
– der ønskes behandlet i Center for Klageløsning sendes via www.naevneneshus.dk eller pr. post til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf. +45 7240 5600
E-mail: nh@naevneneshus.dk