Materialer og pjecer

Vi har forskelligt materiale som hjælper dig med at forberede dig eller til dig der har oplevet et dødsfald.

Du kan henvende dig til os hvis du ønsker en foldere eller mere infomation.

Pjecer

Når nogen dør

“Når nogen dør” er en pjece med mere end 71 siders information omkring dødsfald, begravelse, bedemandens arbejde, ATP, skifteret og juridiske problemer.

Min sidste vilje

“Min sidste vilje” er en fortrykt formular, der giver mulighed for at udforme en skriftlig erklæring med information om specifikke ønsker i forbindelse med din begravelse. Informationer, der kan give svar på de spørgsmål, som ofte dukker op for de pårørende. Min sidste vilje kan også udfyldes online.

Elysium

“Elysium Begravelsesopsparing” er en pjece omkring oprettelsen af opsparing for personer, der ønsker selv at kunne drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse. Renterne beskattes ikke. I forbindelse med tildeling af offentlige ydelser betragtes indestående ikke som formue.  Du kan også melde dig ind online.

Når en nærtstående dør
“Når en nærtstående dør” er en folder, der giver et hurtigt overblik over mange af de økonomiske og skiftemæssige forhold, der skal tages stilling til umiddelbart efter et dødsfald. Få svar på bl.a. hvem der arver, hvordan boet skal behandles og andre typiske problemstillinger. Vi har også indgået en aftale med en advokat, hvor du hurtigt og ganske uformelt kan få gratis rådgivning. Se mere herom under “Advokathjælp“.
Hvor går man hen, når man går bort?

“Hvor går man hen, når man går bort?” er en børnebog, der handler om døden. Børnene Tut og Tobias har mistet deres onkel, og bogen handler om de tanker, børnene gør sig omkring hans død. Hvor er han henne? Og hvad betyder det at stille træskoene? Det er vigtigt, men svært at tale om døden. Bogen kan ved fælles læsning eller højtlæsning være med til at sætte ord på det at miste et familiemedlem eller en ven og give stof til samtale mellem børn og voksne. Den er skrevet af Aage Brandt med tegninger af Palle Bregnhøj. Bogen er indlæst på CD af skuespiller Lone Hertz.

Hvor går man hen, når man går bort?

“Hvor går man hen, når man går bort?” er en malebog, der ligesom børnebogen handler om børnene Tut og Tobias, der har mistet deres onkel. Malebogen er beregnet til de mindre børn, som kan farvelægge tegninger fra børnebogens handling og eventuelt selv tegne en tegning til den afdøde. Historien i malebogen er skrevet af Aage Brandt med tegninger af Palle Bregnhøj.

Bestil materiale